Lidé s poruchami osobnosti netrpí většinou duševní nemocí, ale přesto vykazují chování, myšlení či prožívání, které se ostatním jeví nestandardní a způsobuje takto postiženým jedincům problémy v mezilidských vztazích. Sami si zvláštností často nejsou vědomi, […]