Může nám náš koníček i škodit?

KoníÄky mají lidé již odedávna. I v nejstarších civilizacích lidé pÄ›stovali sbÄ›ratelství Äi jiná hobby. Psychologové také souhlasí s tím, že je to nezbytné pro naÅ¡i mentální pohodu. Ukazuje se vÅ¡ak, že zdaleka ne vÅ¡echny koníÄky jsou tak neÅ¡kodné, jak by se mohlo zdát. NÄ›kdy nám totiž to, co by nám mÄ›lo pomoci, spíše ubližuje.   Problém je, že to Äasto nepoznáme […]