Proč se streamovací služby tolik rozšířily?

Dnes má prakticky každá domácnost pÅ™edplacenu minimálnÄ› jednu streamovací službu, mnoho z nich pak dokonce dvÄ› i více. Naopak poÄet DVD Äi Blu-Ray disků pomalu mizí. Není tak od vÄ›ci zamyslet se nad příÄinou tohoto jevu, a také na to, kam dál povede.     PůvodnÄ› se jednalo o dobrý nápad – vÅ¡echny filmy a seriály budou na jednom místÄ›, a […]