Jsou lidé, před kterými je zrovna BOZP kurz. Rádi bychom vám řekli, že rozhodně nemusíte mít z něčeho takového, jako je BOZP kurz, obavy. Proč? Protože díky takovému kurzu se dozvíte mnoho věcí, které se budou týkat vaší bezpečnosti, takže opravdu nemusíte mít žádné obavy z toho, že by daný kurz byl nějakým způsobem náročný a že byste nepochopili, co vám daný kurz měl dát.

Ano, určitě jsou kurzy, které jsou velmi náročné a kde člověk musí pochytit každé slovo, aby se v daných věcech vyznal, ale něco takového není tento případ. Uvidíte, že BOZP kurz je něco, z čeho člověk nemusel mít vůbec žádné obavy.

pracující člověk

Je pochopitelné, že když jde člověk na něco poprvé, může mít obavy z toho, co jej na daném místě čeká, ale rozhodně to není potřeba.

BOZP je něco, co je velmi důležité a to proto, abyste věděli, s jakými věcmi můžete pracovat bez obav a jakým je lepší se vyhnout, protože by vám mohlo způsobit zdravotní problém. Někteří lidé jsou takoví, že nic neřeší a jsou schopni pracovat i s tím, před čím byli varováni, ale vám bychom něco takového raději nedoporučovali. Na konec by to mohlo ještě dopadnout tak, že by vám nikdo nedal na nemocenské ani korunu a to proto, že jste porušili BOZP.

člověk na stavbě

Myslíte si, že když člověk poruší BOZP, tak na to společnost u které jste něco takového podepisovali, na něco takového nepřijde? Pokud je někde vyloženě napsáno, že by s nějakou konkrétní věcí neměl člověk manipulovat a on s ní manipulovat bude, pak to bude bráno jako porušení BOZP a daný člověk s tím nic neudělá.

Firmy se dnes opravdu mnohými věcmi kryjí a proto jsou kurzy BOZP mnohdy i na několik hodin. Je pravda, že úrazy se stávají a mohou se stát každému z nás, ale je rozdíl, pokud se člověku něco stane proto, že porušil BOZP nebo proto, že se mu například zachytit rukáv o něco, s čím pracovat měl.

Mnohé firmy je potřeba chápat v tom, že po člověku chtějí, aby daný člověk podpisem potvrdil, že na BOZP školení byl, protože daná firma se poté má čím prokázat a to v případě, že by vznikl úraz.