Svatba na klÃ­Ä je výraz, který se v poslední dobÄ› užívá pÅ™i realizaci svatby Äím dál ÄastÄ›ji. Je to stejné jako pÅ™i stavbÄ› domu na klíÄ. Význam toho spojení je jednoduchý, jedná se o to, že vy zadáte veÅ¡keré zaÅ™izování svatební agentuÅ™e, která se o vÅ¡echno postará. Dnes dÄ›lají svatby na klÃ­Ä také cateringové spoleÄnosti, která vám zařídí svatební výzdobu, vyberou prostory, zajistí jídlo i pití nebo také fotografa. Kompletní zajiÅ¡tÄ›ní veÅ¡kerých služeb bez komplikací. Není už žádnou výjimkou, že i svatební Å¡aty dokáže cateringová spoleÄnosti zařídit. Pokud tedy plánujete svatbu a nemáte Äas na vÅ¡echno to obstarávání, pak kontaktujte cateringovou spoleÄnost a na vÅ¡em se domluvte s ní. UÅ¡etříte si Äas i nervy.