Každý bytový dům s více majiteli bytových jednotkách musí mít založené Společenství vlastníků bytových jednotek. Tito lidé se musí spolu domluvit a chválit si Stanovy Společenství a zvolit si výbor v čele s předsedou Společenství. A tady velmi záleží na tom, jací lidé se v domě sejdou. Někdy se totiž může stát, že jsou lidé tak různorodí, že se, jednoduše řečeno, nedomluví vůbec na ničem. Jenže založení Společenství vlastníků bytových jednotek je dáno Občanským zákoníkem. Jak tedy z tohoto problému ven? Můžete svěřit svůj dům a založení Společenství vlastníků bytových jednotek Homepartner externímu správci, protože toto zákon dovoluje. Výbor ani předseda Společenství nemusí být majitelem bytu v předmětném bytovém domě.

panelák

Přenechat veškerou zodpovědnost na firmě, která ví, jaké povinnosti Společenství vlastníků bytových jednotek má, je jednoznačnou zárukou, že nevzniknou žádné rozpory mezi nájemníky, protože veškeré povinnosti i práva budou jasně stanovené http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/ostatni/100077148.html ve Stanovách Společnosti.

V bytovém domě také může vzniknout problém, mají-li se majitelé jednotlivých domů dohodnout na větší opravě, nebo třeba i na zateplení budovy, což s sebou nese přidružené problémy, jako je vyřizování půjčky či případných dotací. I tady se vyplatí správa externí firmy, která ví, jak musí proběhnout výběrová řízení firmy, která opravu provede, ale hlavně ví, jaká podílová část majitelů bytů musí opravu či rekonstrukci schválit, aby se později toto rozhodnutí nedalo napadnout.

panelák

Bydlíte v domě, kde je založené Společenství vlastníků bytových jednotek, ale nikdo nechce na sebe vzít zodpovědnost a stát se členem výboru nebo dokonce předsedou výboru Společenství? Volte externí firmu, která vezme zodpovědnost na sebe a vy můžete jen v klidu bydlet ve svém bytě. Bez starostí, bez narušování mezisousedských vztahů kvůli nejasnostem ohledně vyúčtování apod.